Indicadores de execución

  • Desempregados, incluídos os de longa duración (Persoas)
  • Número de empresas que desenvolvan proxectos de consolidación (Número)

Indicadores de resultado

  • Participantes que obteñen un emprego, incluído por conta propia, trala súa participación (Persoas)
  • Empresas que se consolidaron seis meses despois de finalizar o proxecto (Número)